Patsiendile

Tasulised teenused:

TeenusVisiiditasu
Kõrva-nina-kurguhaigused45 EUR
Uroloogia45 EUR
Reumatoloogia45 EUR
Kirurgia45 EUR
Lastekirurgia45 EUR
Neuroloogia45 EUR
Lasteneuroloogia45 EUR
Dermatoveneroloogia (nahaarst)45 EUR
Kardioloogia45 EUR

Emakakaelavähi sõeluuring

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 30–65-aastaseid  naisi iga viie aasta järel.

Sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, mil need on ravitavad. Emakakaelavähi peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviiruse (HPV – Human Papilloma Virus) mõningad kõrge riskiga  viirusetüved, mis levivad peamiselt sugulisel teel. Nakkusallikaks on papilloomiviirusega nakatunud teine inimene. Papilloomiviirusega nakatudes võivad rakkudes pikema aja jooksul tekkida muutused, millest võivad edasi areneda vähieelsed seisundid ning emakakaelavähk.

Kõrge riskiga viirusetüvede olemasolu organismis saab avastada uuringuga, mida nimetatakse HPV-uuringuks. HPV uuring sarnaneb günekoloogilise läbivaatusega, mille käigus võetakse emakakaela limaskestadelt väikese harjakesega proov.

Regulaarne HPV- testi tegemine on oluline ka seetõttu, et tavaliselt ei tekita emakakaela rakumuutused ega vähieelsed seisundid muutusi Teie enesetundes.

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 2022. aastal 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 ja 1992 a sündinud naisi.

Emakakaelavähist hoidumiseks on võimalik end vaktsineerida.

Kaebuste, ettepanekute ja küsimuste lahendamise kord

 1. Meie kliiniku poole võivad kaebuse või ettepanekuga pöörduda kõik isikud, kes on saanud tervishoiuteenust meie kliinikus või kellel on pretensioone ja ettepanekuid kliinikus pakutavate tervishoiuteenuste suhtes.
 2. Ettepanekuga võib esitada kirjalikult, e-mailiga või täita kliiniku kodulehel olevale patiendile avatud tagasiside lingile.
 3. Me hindame neid patsiente, kes julgevad avaldada oma otsustusi ja ettepanekuid isikustatud vormis, märkides ära nime ja tagasiside võimaluse.
 4. Kaebuste ja ettepanekute lahendamisel jälgib kliinik rangelt isikuandmete kaitse seadust ja ei avalda delikaatseid isikuandmeid ühelegi kõrvalisele isikule, kellel puudub selleks õigus.
 5. Avaldused ja ettepanekud arutatakse läbi, tehakse vastavad otsused ja vastatakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.
 6. Kirjalikud avaldused registreeritakse ning säilitatakse koos kliiniku vastusega.
 7. Avalduse esitaja võib mitterahuldava vastuse korral pöörduda järgmiste pädevate institutsioonide poole:
  • Eesti Haigekassa Tartu osakond: Põllu 1a, Tartu 50303, telefon 744 7430
  • Terviseamet: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617,                  telefon 6943 5003.
  • Eesti Patsientide Esindusühing: Kaupmehe 14, Tallinn 10114, telefon 6566 4294.

Patsientide rahulolu uuring

Tamme Erakliinik peab oluliseks patsientide arvamust meie teenuste suhtes. Patsiendid saavad avaldada oma arvamust nii nimega kui ka anonüümselt kas Tamme Erakliiniku kodulehel, kliiniku registratuuris olevas kaustas / “TEK soovituste , ettepanekute ja kaebuste koht” /, e-meili teel ja eriti soovitavalt suuliselt probleemi arutamisega vahetult kliiniku juhtidega. Igal aastal viiakse läbi anonüümne ankeetküsitlus, et saada teada patsientide suhtumist ja arvamust Tamme Erakliiniku töösse ja töötajatesse.


2017

Kas jäite kliiniku külastusega rahule?

Igati rahul

Üldiselt küll

Ei jäänud

Kas olete rahul registreerumisega arsti juurde?

90%

10%

 

Kas jäite arsti selgitustega rahule?

96,7%

3,3%

 

Kas jäite arsti suhtlusega rahule?

100%

  

Kas jäite rahule Teile tehtud analüüside ja protseduuridega hulgaga?

84,4%

15,6%

 

Kas olete rahul antud ajapiiranguga arsti vastuvõtul?

78,9%

21,1%

 

Kas jäite rahule õe /ämmaemanda, operatsioonipersonali/ suhtlusega ?

94% (vastas 50 patsienti)

6%

 

Kas jäite registraatori suhtlemisega rahule?

94,4%

5,6%

 

Kas kliiniku külastusega on tagatud piisavalt Teie privaatsus

90%

10%

2017 aastal ei teinud patsiendid ühtki kaebust ei meie avalduste, ettepanekute ja kaebuste lehtedel ega ka e- meili kaudu. Kuigi tulemused on meile rõõmustavad, pöörame ka edaspidi tähelepanu teeninduse kvaliteedile ja oleme tänulikud iga ettepaneku eest.

2018

Kas jäite kliiniku külastusega rahule?

Igati rahul

Üldiselt küll

Ei jäänud

Kas olete rahul registreerumisega arsti juurde?

91%

9%

 

Kas jäite arsti selgitustega rahule?

97,8%

2,8%

 

Kas jäite arsti suhtlusega rahule?

99,9%

0,1% 

Kas jäite rahule Teile tehtud analüüside ja protseduuridega hulgaga?

94,1%

14,9%

 

Kas olete rahul antud ajapiiranguga arsti vastuvõtul?

79%

21%

 

Kas jäite rahule õe /ämmaemanda, operatsioonipersonali/ suhtlusega ?

96% (vastas 46 patsienti)

4%

 

Kas jäite registraatori suhtlemisega rahule?

95,1%

4,9%

 

Kas kliiniku külastusega on tagatud piisavalt Teie privaatsus

95%

5%

2018 aastal ei teinud patsiendid ühtki kaebust ei meie avalduste, ettepanekute ja kaebuste lehtedel ega ka e- meili kaudu. Tulemused on rõõmustavad, pöörame ka edaspidi tähelepanu teeninduse kvaliteedile ja oleme tänulikud iga ettepaneku eest.

2019

Kas jäite kliiniku külastusega rahule?

Igati rahul

Üldiselt küll

Ei jäänud

Kas olete rahul registreerumisega arsti juurde?

92,3%

6,7%

 

Kas jäite arsti selgitustega rahule?

98,5%

1,5%

 

Kas jäite arsti suhtlusega rahule?

100%

  

Kas jäite rahule Teile tehtud analüüside ja protseduuridega hulgaga?

91,1%

8,9%

 

Kas olete rahul antud ajapiiranguga arsti vastuvõtul?

81,6%

18,4%

 

Kas jäite rahule õe /ämmaemanda, operatsioonipersonali/ suhtlusega ?

96% (vastas 39 patsienti)

4%

 

Kas jäite registraatori suhtlemisega rahule?

96%

4%

 

Kas kliiniku külastusega on tagatud piisavalt Teie privaatsus

96%

4%

2019 aastal ei teinud patsiendid ühtki kaebust ei meie avalduste, ettepanekute ja kaebuste lehtedel ega ka e-meili kaudu. Oleme tulemuste üle rõõmsad, pöörame pidevalt tähelepanu teeninduse kvaliteedile ja oleme tänulikud iga ettepaneku eest.