Patsiendile

Tasulised teenused:

Teenus Visiiditasu
Kõrva-nina-kurguhaigused 40 EUR
Uroloogia 40 EUR
Reumatoloogia 40 EUR
Kirurgia 40 EUR
Lastekirurgia 40 EUR
Neuroloogia 40 EUR
Lasteneuroloogia 40 EUR
Dermatoveneroloogia (nahaarst) 40 EUR
Kardioloogia 40 EUR

Patsientide rahulolu uuring

Tamme Erakliinik peab oluliseks patsientide arvamust meie teenuste suhtes. Patsiendid saavad avaldada oma arvamust nii nimega kui ka anonüümselt kas Tamme Erakliiniku kodulehel, kliiniku registratuuris olevas kaustas / “TEK soovituste , ettepanekute ja kaebuste koht” /, e- meili teel ja eriti soovitavalt suuliselt probleemi arutamisega vahetult kliiniku juhtidega. Igal aastal viiakse läbi anonüümne ankeetküsitlus, et saada teada patsientide suhtumist ja arvamust Tamme Erakliiniku töösse ja töötajatesse. 2017 aasta ankeetküsitluse tulemused on toodud allpool olevas tabelis

Kas jäite kliiniku külastusega rahule?

Igati rahul

Üldiselt küll

Ei jäänud

Kas olete rahul registreerumisega arsti juurde?

90%

10%

Kas jäite arsti selgitustega rahule?

96,7%

3,3%

Kas jäite arsti suhtlusega rahule?

100%

Kas jäite rahule Teile tehtud analüüside ja protseduuridega hulgaga?

84,4%

15,6%

Kas olete rahul antud ajapiiranguga arsti vastuvõtul?

78,9%

21,1%

Kas jäite rahule õe /ämmaemanda, operatsioonipersonali/ suhtlusega ?

94% (vastas 50 patsienti)

6%

Kas jäite registraatori suhtlemisega rahule?

94,4%

5,6%

Kas kliiniku külastusega on tagatud piisavalt Teie privaatsus

90%

10%

2017 aastal ei teinud patsiendid ühtki kaebust ei meie avalduste, ettepanekute ja kaebuste lehtedel ega ka e- meili kaudu. Kuigi tulemused on meile rõõmustavad, pöörame ka edaspidi tähelepanu teeninduse kvaliteedile ja oleme tänulikud iga ettepaneku eest.

Emakakaelavähi sõeluuring

Uuringutele kutsutakse 30–55-aastaseid ravikindlustatud naisi iga viie aasta järel.

Emakakaelavähi peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib puutekontakti kaudu, sealhulgas seksuaalsel teel. Kui naine nakatub HPV teatud tüüpidega, võivad emakakaela rakkude kasvus tekkida muutused, sealt edasi vähieelsed seisundid ja emakakaelavähk. See protsess on tavaliselt pikk ja võib kesta isegi 10–25 aastat. Sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada õigeaegselt, mil need on ravitavad.

Rakumuutusi saab avastada tsütoloogilise (diagnoosimine rakkude järgi) uuringuga, mida tuntakse PAP uuringu nime all ja mis on üle maailma tunnustatud emakakaela rakumuutuste varase avastamise meetod. Regulaarne PAP uuringu andmine on oluline ka seetõttu, et tavaliselt ei tekita emakakaela rakumuutused ega vähieelsed seisundid muutusi Teie enesetundes.

• 2020. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990.

Emakakaelavähi avastamiseks või ennetamiseks tehtav PAP-testi tegemiseks ei pea kuuluma sõeluuringu sihtrühma. PAP- test on tavapärase naistearsti või ämmaemanda vastuvõtu osa ja test võetakse naistelt iga kolme aasta tagant.

Kaebuste, ettepanekute ja küsimuste lahendamise kord

 1. Meie kliiniku poole võivad kaebuse või ettepanekuga pöörduda kõik isikud, kes on saanud tervishoiuteenust meie kliinikus või kellel on pretensioone ja ettepanekuid kliinikus pakutavate tervishoiuteenuste suhtes.
 2. Ettepanekuga võib esitada kirjalikult, e-mailiga või täita kliiniku kodulehel olevale patiendile avatud tagasiside lingile.
 3. Me hindame neid patsiente, kes julgevad avaldada oma otsustusi ja ettepanekuid isikustatud vormis, märkides ära nime ja tagasiside võimaluse.
 4. Kaebuste ja ettepanekute lahendamisel jälgib kliinik rangelt isikuandmete kaitse seadust ja ei avalda delikaatseid isikuandmeid ühelegi kõrvalisele isikule, kellel puudub selleks õigus.
 5. Avaldused ja ettepanekud arutatakse läbi, tehakse vastavad otsused ja vastatakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.
 6. Kirjalikud avaldused registreeritakse ning säilitatakse koos kliiniku vastusega.
 7. Avalduse esitaja võib mitterahuldava vastuse korral pöörduda järgmiste pädevate institutsioonide poole:
  1. Eesti Haigekassa Tartu osakond: Põllu 1a, Tartu 50303, telefon 744 7430
  2. Terviseamet: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617,                  telefon 6943 5003.
  3. Eesti Patsientide Esindusühing: Kaupmehe 14, Tallinn 10114, telefon 6566 4294.