Patsiendile

Tasulised teenused:

Teenus Visiiditasu
Kõrva-nina-kurguhaigused 35 EUR
Uroloogia 35 EUR
Reumatoloogia 35 EUR
Kirurgia 35 EUR
Lastekirurgia 35 EUR
Neuroloogia 35 EUR
Lasteneuroloogia 35 EUR
Dermatoveneroloogia (nahaarst) 35 EUR
Kardioloogia 35 EUR

Patsientide rahulolu uuring

Tamme Erakliinik peab oluliseks patsientide arvamust meie teenuste suhtes. Patsiendid saavad avaldada oma arvamust nii nimega kui ka anonüümselt kas Tamme Erakliiniku kodulehel, kliiniku registratuuris olevas kaustas / “TEK soovituste , ettepanekute ja kaebuste koht” /, e- meili teel ja eriti soovitavalt suuliselt probleemi arutamisega vahetult kliiniku juhtidega. Igal aastal viiakse läbi anonüümne ankeetküsitlus, et saada teada patsientide suhtumist ja arvamust Tamme Erakliiniku töösse ja töötajatesse. 2017 aasta ankeetküsitluse tulemused on toodud allpool olevas tabelis

Kas jäite kliiniku külastusega rahule?

Igati rahul

Üldiselt küll

Ei jäänud

Kas olete rahul registreerumisega arsti juurde?

90%

10%

Kas jäite arsti selgitustega rahule?

96,7%

3,3%

Kas jäite arsti suhtlusega rahule?

100%

Kas jäite rahule Teile tehtud analüüside ja protseduuridega hulgaga?

84,4%

15,6%

Kas olete rahul antud ajapiiranguga arsti vastuvõtul?

78,9%

21,1%

Kas jäite rahule õe /ämmaemanda, operatsioonipersonali/ suhtlusega ?

94% (vastas 50 patsienti)

6%

Kas jäite registraatori suhtlemisega rahule?

94,4%

5,6%

Kas kliiniku külastusega on tagatud piisavalt Teie privaatsus

90%

10%

2017 aastal ei teinud patsiendid ühtki kaebust ei meie avalduste, ettepanekute ja kaebuste lehtedel ega ka e- meili kaudu. Kuigi tulemused on meile rõõmustavad, pöörame ka edaspidi tähelepanu teeninduse kvaliteedile ja oleme tänulikud iga ettepaneku eest.

Emakakaelavähi sõeluuring

Uuringutele kutsutakse 30–55-aastaseid ravikindlustatud naisi iga viie aasta järel.

2019. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 ja 1989.

Sõeluuringul saavad osaleda Eesti Haigekassa ravikindlustusega naised, uuring on  tasuta.

Kui Teil on kehtiv ravikindlustus ja kuulute käesoleval aastal kutsutud aastakäigu hulka, siis registreeruge julgesti sõeluuringule kutset ära ootamata.

Sõeluuringule pöördumiseks palume broneerida vastuvõtuaeg  kas meie kodulehel ämmaemanda või günekoloogi  vastuvõtule  või helistada meie registratuuri telefonil 742118. Saatekiri ei ole vajalik.