Patsiendile

Tamme Erakliinikus on tasulised teenused järgmistel erialadel:

TeenusVisiiditasu
Kõrva-nina-kurguhaigused30 EUR
Uroloogia30 EUR
Reumatoloogia30 EUR
Kirurgia30 EUR
Lastekirurgia30 EUR
Neuroloogia30 EUR
Lasteneuroloogia30 EUR
Dermatoveneroloogia (nahaarst)35 EUR

Tamme Erakliinik peab oluliseks patsientide arvamust meie teenuste suhtes. Patsiendid saavad avaldada oma arvamust nii nimega kui ka anonüümselt kas Tamme Erakliiniku kodulehel, kliiniku registratuuris olevas kaustas / “TEK soovituste , ettepanekute ja kaebuste koht” /, e- meili teel ja eriti soovitavalt suuliselt probleemi arutamisega vahetult kliiniku juhtidega. Igal aastal viiakse läbi anonüümne ankeetküsitlus, et saada teada patsientide suhtumist ja arvamust Tamme Erakliiniku töösse ja töötajatesse. 2017 aasta ankeetküsitluse tulemused on toodud allpool olevas tabelis

Kas jäite kliiniku külastusega rahule?

Igati rahul

Üldiselt küll

Ei jäänud

Kas olete rahul registreerumisega arsti juurde?

90%

10%

Kas jäite arsti selgitustega rahule?

96,7%

3,3%

Kas jäite arsti suhtlusega rahule?

100%

Kas jäite rahule Teile tehtud analüüside ja protseduuridega hulgaga?

84,4%

15,6%

Kas olete rahul antud ajapiiranguga arsti vastuvõtul?

78,9%

21,1%

Kas jäite rahule õe /ämmaemanda, operatsioonipersonali/ suhtlusega ?

94% (vastas 50 patsienti)

6%

Kas jäite registraatori suhtlemisega rahule?

94,4%

5,6%

Kas kliiniku külastusega on tagatud piisavalt Teie privaatsus

90%

10%

2017 aastal ei teinud patsiendid ühtki kaebust ei meie avalduste, ettepanekute ja kaebuste lehtedel ega ka e- meili kaudu. Kuigi tulemused on meile rõõmustavad, pöörame ka edaspidi tähelepanu teeninduse kvaliteedile ja oleme tänulikud iga ettepaneku eest.